Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu internetowego www.sklep.4medical.pl

1. DEFINICJE
2. POZYSKIWANIE INFORMACJI O KLIENTACH
3. INFORMACJE W FORMULARZACH
4. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
5. LOGI SERWERA

Szanując prawa Klienta oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przechowywania i przetwarzania danych osobowych żądanych od Klienta, przez firmę 4Medical Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Przasnyskiej 6b, 01-756 Warszawa.

1. DEFINICJE

1.1. ADMINISTRATOR - oznacza firmę 4Medical Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Przasnyskiej 6b, 01-756 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy opłacony w całości 5 000,00 zł; Nr KRS: 0000442085; NIP: 1132860740; REGON: 146414180;, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Klienta.
1.2. COOKIES - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Sklepu.
1.3. SKLEP - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi Sklep internetowy sklep.4medical.pl
1.4. URZĄDZENIE - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu.
1.5. KLIENT - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. POZYSKIWANIE INFORMACJI O KLIENTACH

2.1. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:

2.1.1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
2.1.2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
2.1.3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego dhosting.pl Sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem http://dhosting.pl/.

3. INFORMACJE W FORMULARZACH

3.1. Sklep zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
3.2. Sklep może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta.
3.4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Sklepu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnym z RODO.
3.5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu rejestracji, realizacji zamówienia lub kontaktu handlowego.
3.6. Dane osobowe zbierane przez Sklep:

3.6.1. Imię i nazwisko – potrzebne do wysyłki zamówienia oraz kontaktu z Klientem.
3.6.2. Adres zamieszkania –potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.
3.6.3. Nr telefonu – Dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie zaproponujemy korzystne rozwiązanie.
3.6.4. Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Klientem. Abonentom naszego newslettera wysyłamy informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.
3.6.5. Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
3.6.6. Cookies – Sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania Sklepu do indywidualnych potrzeb Urządzenia Klienta.

3.7. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

3.7.1. Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania konta - po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Klienta (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
3.7.2. Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Klientowi w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.
3.7.3. Jeśli Klient chce być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych może zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili można się z niego wypisać.

3.8. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych to ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania ze Sklepu.
3.9. Sklep nie udostępnia żadnych danych osobom trzecim. Nie przechowuje danych poufnych jak numery kart kredytowych czy danych dostępu do konta bankowego.
3.10. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Klient ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać e – mail pod adres sklep@4medical.pl lub listem poleconym na adres: 4Medical Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.

4. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

4.1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep indywidualnie każdemu Klientowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
4.2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

4.2.1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.
4.2.2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Klienta. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.

4.3. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
4.4. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

4.4.1. Konfiguracji Sklepu

4.4.1.1. Rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
4.4.1.2. Rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

4.4.2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych - dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
4.4.3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności - worzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4.4.4. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu

4.5. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

4.5.1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
4.5.2. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu za pomocą Sklepów społecznościach Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

4.6. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

4.6.1. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
4.6.2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
4.6.3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

5. LOGI SERWERA

5.1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
5.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

5.2.1. Czas nadejścia zapytania
5.2.2. Czas wysłania odpowiedzi,
5.2.3. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
5.2.4. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5.2.5. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
5.2.6. Informacje o przeglądarce użytkownika,
5.2.7. Informacje o adresie IP.

5.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
5.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl